Βιογραφικά

Η Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη & ο Θανάσης Αργουδέλης, είναι και οι δύο Οικονομολόγοι, απόφοιτοι του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχοι του Μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ (Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) με ειδίκευση στο Marketing, του Πανεπιστημίου ASTON Αγγλίας και καθηγητές Αγγλικών.

 

Η Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη είναι επίσης Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης, κάτοχος Πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Διπλώματος Methodology Course in TEACHING ENGLISH as a Foreign Language του Center of Applied Linguistics and Language Studies του HELLENIC AMERICAN UNION και πιστοποιημένη NLP Practitioner (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός).

 

Αποτελούν την  3η γενιά διεύθυνσης των Σχολών Άργουδέλη',  www.argoudelis.net,  που ιδρύθηκαν το 1961, απασχολούν  45 άτομα προσωπικό και αποτελούνται από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 'Argoudelis' και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 'ΠΡΩΤΕΙΟΝ', με συνολική δύναμη μαθητών που ξεπερνάει τους 1.000. Επίσης διευθύνουν ένα Hλεκτρονικό Kατάστημα, www.aR-shop.gr.

 

 

Οι Υπηρεσίες της Argoudelis E&T διακρίνονται σε:

  • Υπηρεσίες Σεμιναρίων

  • Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

  • Υπηρεσίες Franchising

  • Εξατομικευμένες Coaching Services

  • Κατασκευές Δυναμικών Ιστοσελίδων, E-Learning Platforms, E-shops, Facebook pages

 

Λεπτομέρειες για τις Υπηρεσίες μας

 

 

 

 

 

Contact

Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη & Θανάσης Αργουδέλης
Χορμοβίτου 242,
18546, Πειραιάς

Τηλ. 210 4616292
Fax. 211 8003573

© 2017 Argoudelis E&T.

Create a free websiteWebnode