Σεμινάριο 18/4/2012

21/03/2012 10:06

Διαδραστικοί Πίνακες -Workshop

 

Τα Εργαστήρια-Workshops αφορούν Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας & ειδικότητας, Διευθυντές Σπουδών και Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτικών Οργανισμών, οι οποίοι κατέχουν τη βασική χρήση Η/Υ και θέλουν να εξασκηθούν στην  χρήση ενός Διαδραστικού Πίνακα.

Οι εκπαιδευόμενοι, οργανωμένοι σε  μικρά group, θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν Διαδραστικούς Πίνακες και το Λογισμικό που τους συνοδεύει, σε 5 από τις αίθουσες διδασκαλίας των Σχολών Αργουδέλη.

 

Argoudelis E&T. 

Επιλέξτε 'Περισσότερα'

 

 

 

Back

 

 

Contact

Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη & Θανάσης Αργουδέλης
Χορμοβίτου 242,
18546, Πειραιάς

Τηλ. 210 4616292
Fax. 211 8003573

© 2017 Argoudelis E&T.

Create a free websiteWebnode