Σεμινάριο 15 Απριλίου 2014: 'Γραμματεία Διοίκησης: Θέση Κλειδί!'

26/03/2014 11:31

'Γραμματεία Διοίκησης: Θέση Κλειδί!'

Αποτελεσματική Επικοινωνία στις Εγγραφές

 

Οι θέσεις της Διεύθυνσης Σπουδών και της Γραμματείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς συγκεντρώνουν πληθώρα δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων που απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες, τόσο οργανωτικές και διοικητικές όσο εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και επικοινωνιακές.

Οι Διευθυντές Σπουδών και οι Γραμματείς έρχονται σε επαφή με καθηγητές, μαθητές και γονείς αντιμετωπίζοντας καθημερινά, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ωστόσο η περίοδος των Εγγραφών αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς αναλαμβάνουν έναν ακόμη απαιτητικό ρόλο.

 

Λεπτομέρειες

 

 

Back

 

 

Contact

Εύη Ζουρούδη - Αργουδέλη & Θανάσης Αργουδέλης
Χορμοβίτου 242,
18546, Πειραιάς

Τηλ. 210 4616292
Fax. 211 8003573

© 2017 Argoudelis E&T.

Create a free websiteWebnode